Một garage để xe tải được che chắn rất kín… đã chật kín bởi sinh viên. Họ vào xem bóng đá nhưng mục đích chính là để bắt độ.