Từ thao trường nắng gió đến giảng đường đại học, những người lính luôn thể hiện được bản lĩnh, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ. Họ chính là những học viên đang học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại học Chính trị.

Tuy khép mình trong ngôi thành cổ ở một vùng quê quan họ hiền hòa, nhưng trường Đại học Chính trị lúc nào cũng giống như “chảo lửa” nghiêm khắc tôi luyện hàng vạn cán bộ chính trị cấp phân đội của toàn quân. Trong ảnh, các sinh viên áo lính tập trung nghiên cứu kiến thức từ lý luận…

…Đến những giờ học kỹ thuật vô tuyến điện

Cùng nhau trao đổi, nghiên cứu sau những giờ lên lớp

Và không quên cập nhật tin tức qua sách báo

Khổ luyện trên bãi tập chiến thuật

Nghiên cứu tính năng và bố trí các loại hỏa lực

Quan sát mục tiêu

Tập gói buộc bơi vũ trang

Học viên Tiểu đoàn 2 luyện tập bơi ứng dụng (Theo QĐND)

Luyện tập cơ động trong chiến đấu tiến công