(SGGP).- 5.000 con cá hô bột, một trong những loài thủy sản có tên trong sách đỏ, có giá trị kinh tế cao đang ngày càng khan hiếm ngoài tự nhiên vừa được Trung tâm Giống thủy sản An Giang cho sinh sản nhân tạo thành công sau thời gian dài nghiên cứu, thử nghiệm.

Hiện trung tâm có 100 cá hô bố mẹ, dự kiến (với đàn cá này) sẽ sản xuất được khoảng 100.000 con giống cá hô trong năm nay. Đây là đối tượng nuôi mới nên đơn vị đang nghiên cứu rút ngắn thời gian nuôi thâm canh cá hô và tăng năng suất.

Trung tâm Giống thủy sản An Giang là đơn vị thứ 2 ở miền Tây (trước đó là Viện Nghiên cứu thủy sản 2 - Tiền Giang) cho cá hô sinh sản nhân tạo thành công và sản xuất con giống thương phẩm.

Th.Nhất