- Những nhà leo núi dũng cảm đã dựng những chiếc lều của họ trên các vách đá để ngủ và sinh hoạt! Chúng được treo bằng một sợi. Sự can đảm của họ đã khiến cho nhiều người phải toát mồ hôi.

Hiểu Minh (Theo 163)