Quỹ đầu tư Temasek Holdings Pte. Ltd. thuộc sở hữu của Singapore sẽ mua số CP của NH đầu tư và môi giới danh tiếng của Mỹ Merrill Lynch, NH này thông báo hôm 25.12.