TTO - Vài tháng nữa, ở Singapore sẽ có trung tâm hôn nhân chuyên cung cấp sự trợ giúp những cặp vợ chồng để giữ các gia đình không bị chia cắt.