Hỏi chuyện ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hội Siêu thị thành phố Hà Nội, về những điểm yếu của hệ thống siêu thị Việt Nam...