Vĩnh biệt bà, 1 thần tượng của tôi. Mong bà yên nghỉ.:Rose:

Thật đáng tiếc !!! bà đẹp quá !mong bà yên nghỉ !! Vĩnh biệt bà, 1 thần tượng của tôi. Mong bà yên nghỉ.:Rose: