Siêu nhân? Có một bé rất là xinh trai đang mặc áo siêu nhân đây nhé.

Siêu nhân? Có một bé rất là xinh trai đang mặc áo siêu nhân đây nhé.

Siêu nhân nhí này có tên Phan Lê Anh, tên thường gọi là bé Ủn.

Sinh ngày 14/11/2011, giờ này siêu nhân Ủn đã được hơn 1 tuổi rồi.

Sinh ngày 14/11/2011, giờ này siêu nhân Ủn đã được hơn 1 tuổi rồi.

Bình thường thì siêu nhân Ủn rất hay cười.

Nhưng mà đến khi chụp ảnh thì Ủn lại ngượng ngiụ và nhát lắm.

Thạm chí siêu nhân còn sợ máy ảnh quá nên khóc nhè nữa nè.

Ủn thật là dễ thương quá đi thôi.