Cho người khác vay tiền là một cách gián tiếp làm suy giảm trí nhớ của họ.