Sở Xây dựng Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tập huấn “Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình tại Hà Nội” cho hơn 500 cán bộ sở ngành, quận huyện, thị xã, DN.

Siet khau tham dinh du an de ngan tham nhung, that thoat - Anh 1

Hội nghị phổ biến các quy định về lập, thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo Luật 2014. Đồng thời giới thiệu tổng quan về hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực khảo sát, thiết kế xây dựng công trình và giới thiệu các quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng mới ban hành năm 2016. Đặc biệt, Hội nghị cũng thảo luận, xác định trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và dự toán xây dựng đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND TP; trách nhiệm của các sở, UBND các quận, huyện trong việc quản lý xây dựng công trình… nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, phòng chống tham nhũng, lãng phí.