ANTĐ - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BCT, quy định về công nghệ, thiết bị sản xuất gang thép.

Để được cấp phép, các nhà đầu tư phải đầu tư xây dựng lò cao từ 700 m3 đến 1.000 m3. Đối với các cơ sở luyện gang lò cao, dung tích lò tại các khu vực ven biển phải đạt 1.000 m3 trở lên, các khu vực còn lại phải đạt dung tích 700 m3 trở lên; Suất tiêu hao năng lượng phải đạt dưới 14.000 MJ/tấn gang, suất tiêu hao than cốc dưới 450 kg/tấn gang. Các cơ sở cán nóng thép dẹt phải có công suất chuyền cán lớn hơn 1 triệu tấn/năm; dây chuyền cán nguội thép dẹt phải có công suất trên 500.000 tấn/năm; công suất dây chuyền cán thép dài cũng phải đạt 500.000 tấn/năm… mới được cấp phép. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-6-2014.

Hà Linh