Tại Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2016 và bàn thảo kế hoạch năm 2017 của HNX, kết quả Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch (CBTT&MB) của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX năm 2015-2016 đã được công bố.

SHB top 30 doanh nghiep minh bach nhat HNX - Anh 1

Chương trình đã đánh giá 344 doanh nghiệp niêm yết trên HNX với 5 tiêu chí: Quyền của cổ đông, Đối xử bình đẳng với cổ đông, Vai trò của các bên liên quan, Minh bạch và công bố thông tin, Trách nhiệm của HĐQT.

Theo đó, SHB vinh dự là một trong 2 Ngân hàng niêm yết được tôn vinh trong “Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất HNX 2016” và đây là năm thứ 4 liên tiếp SHB được vinh danh ở hạng mục giải thưởng này.

“Năm 2016 với SHB là năm bản lề của việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển 5 năm (2016-2020). Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn quan trọng để hoàn thành mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Để đạt được điều đó, bên cạnh những nỗ lực không ngừng trong việc phát triển và mở rộng kinh doanh; minh bạch và liêm chính trong mọi hoạt động của ngân hàng luôn là kim chỉ nam hoạt động của SHB” - ông Nguyễn Văn Lê, Tổng GĐ SHB chia sẻ.

Thúy Anh