Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được vinh danh là Doanh nghiệp bền vững năm 2016 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên - Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đánh giá, xếp hạng.

SHB lot top 100 doanh nghiep ben vung nam 2016 - Anh 1

Đại diện ngân hàng SHB lên nhận giải từ Ban tổ chức.

Để có cơ sở đánh giá xếp hạng cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, lần đầu tiên VCCI đã đưa ra Bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) gồm 32 tiêu chí với 151 chỉ số.

Theo đó, để được đánh giá là doanh nghiệp bền vững 2016, ngoài sự tăng trưởng của các kế hoạch kinh doanh, quy mô về thị trường..., các doanh nghiệp cần đạt được các tiêu chí liên quan đến báo cáo phát triển bền vững hàng năm, chiến lược phát triển, chính sách chung về lao động, đặc biệt là phải có quyết tâm, trách nhiệm trong việc tạo dựng và đảm bảo an toàn đối với môi trường xung quanh.

Ngân hàng SHB là một trong 3 ngân hàng lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam năm 2016, đặc biệt SHB là ngân hàng TMCP tư nhân duy nhất nằm trong bảng xếp hạng này.

Cụ thể, tính đến 30-9-2016, tổng tài sản của SHB đạt hơn 215.000 tỷ đồng, vốn tự có đạt gần 13.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đạt 788,5 tỷ đồng, tăng 8,36% so với 9 tháng đầu năm 2015; tổng vốn huy động đạt hơn 198.359 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cuối năm 2015, đảm bảo tính thanh khoản trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, SHB luôn quan tâm, trích một phần lợi nhuận để hỗ trợ việc xây dựng, phát triển cộng đồng, thực hiện nhiều chương trình từ thiện và an sinh xã hội. SHB cũng là ngân hàng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, độc quyền kinh doanh; đảm bảo các quy định về môi trường; luôn tạo ra môi trường dân chủ, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động.

Hương Dịu