Chương trình triển khai đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu và phục vụ nông nghiệp.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB ) thông báo triển khai chương trình cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu năm 2012.

Tổng hạn mức tín dụng cho chương trình này là 5.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay tối đa là 15%/năm, phục vụ mục đích vay bổ sung vốn lưu động, thu mua hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối.

Nguồn DVT/SHB