(baodautu.vn) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa triển khai chương trình cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu năm 2012.

Chương trình triển khai áp dụng đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu và phục vụ nông nghiệp, nông thôn bao gồm các doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất chế biến sản phẩm nông, lâm, diêm nghiệp và thủy hải sản và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu trên toàn quốc .

Theo đó, SHB sẽ cấp hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện với lãi suất tối đa 15%/năm với mục đích vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh như: Thu mua hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối...