Ngày 17/4, tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh đã tổ chức hội thảo đánh giá chương trình sách giáo khoa mới bậc TPHP, với sự tham gia của hơn 100 giáo viên và cán bộ quản lí thuộc ngành giáo dục trong tỉnh.