Ngày 28/03/2008, Sở GDCK Tp.HCM nhận được công bố thông tin Nghị quyết HĐQT của CTCP Khách Sạn Sài Gòn (SGH) thông qua các nội dung như sau: