(ATPvietnam.com) -CTCP Khách sạn Sài Gòn (mã chứng khoán: SGH) vừa thông báo nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty. Theo đó, có một số vấn đề chính sau: