Theo BCTC quý 3/2016, CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng với doanh thu 186,4 tỷ đồng, tăng trưởng 12% và lợi nhuận sau thuế gấp tăng 23% đạt hơn 20.4 tỷ đồng.

SGC: Lai rong 9 thang hon 20 ty dong, tang 23% so voi cung ky - Anh 1

Cụ thể, trong quý 3, kết quả kinh doanh của Công ty không thay đổi nhiều khi doanh thu đạt 59 tỷ đồng, lãi ròng hơn 8 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, xét về thị trường thì doanh thu xuất khẩu chiếm 57% tổng doanh thu, về mặt hàng thì doanh thu bánh phồng tôm chiếm 92%.

Lũy kế 9 tháng, SGC có doanh thu 186.4 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng thấp hơn dẫn đến lãi gộp tăng 30% lên mức 41.6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế gấp tăng 23% đạt hơn 20.4 tỷ đồng. Như vậy công ty đã thực hiện 72% kế hoạch doanh thu và 76% kế hoạch lãi ròng (kế hoạch tương ứng là 260 tỷ đồng, 27 tỷ đồng).

Công ty vay nợ rất ít khi đến thời điểm 30/09/2016, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn ở mức hơn 6.5 tỷ đồng chiếm 5% tổng tài sản.