Ngày 20/01/2016, tổ chức đầu tư America LLC - cổ đông lớn của CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) đã mua thêm 3,380 cp và nâng tổng sở hữu lên 756,130 cp (tỷ lệ 7.01%).

Tài liệu đính kèm:
20160125_20160125 - SFI - BC thay doi sh CDL America LLC.pdf