(ĐTCK-online) Trong 8 tháng đầu năm 2010, CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) đã đạt tổng doanh thu là 997 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 47 tỷ đồng, đạt 103,8% so với kế hoạch năm 2010 và gấp hơn 1,6 lần so cùng kỳ.

Đồng thời, SFC đã thực hiện chi tạm ứng đợt 1 cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%/mệnh giá và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 6:1. SFC cho biết, sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền mặt là 10%/mệnh giá (đã chốt danh sách cổ đông ngày 20/9, dự kiến chi trả vào ngày 6/10).