24H.COM.VN - Sau cái chết thương tâm của Gabriele Sandri, liên tục các cuộc họp giữa liên đoàn bóng đá Italia và các bên liên quan được tổ chức nhằm đưa ra biện pháp xử lý tối ưu nhất xung quanh tình trạng bạo động ở Italia.