Bố em làm bảo vệ ở một trường tiểu học, ký hợp đồng 1 năm từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014 với mức lương cơ bản là 1.5 triệu, không có phụ cấp gì thêm.

Sau này em biết được là mức lương cơ bản của Biên Hòa là 2.7 triệu từ tháng 1/2014.

Vậy cho em hỏi là trường trả lương cho bố em như vậy là đúng hay sai?

(ảnh minh họa)

Luật sư tư vấn:

Về mức lương là do thỏa thuận giữa ông và hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, tiền lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2013 và Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2014, thành phố Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai thuộc địa bàn vùng I. Điều 3 Khoản 1 Điểm a Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định: “Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I”;

Từ ngày 1/1/2014, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo Nghị định 182/2013/NĐ-CP. Điều 3 Khoản 1 Điểm a Nghị định này quy định: “Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I”.

Hợp đồng bố của bạn ký với hiệu trưởng nhà trường là hợp đồng lao động nên phải tuân thủ các quy định của Bộ luật lao động 2013. Theo điều 90 Bộ luật lao động: Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọ hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Căn cứ để xác định mức lương theo mức tối thiểu vùng dựa vào tính chất công việc phải thực hiện, điều kiện lao động bình thường và thời giờ làm việc bình thường theo Điều 4 Khoản 1 Điểm a Nghị định 182/2013/NĐ-CP:“a) Mức lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.”

Điều 104 Khoản 1 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.”

Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng, tính chất công việc phải thực hiện, điều kiện lao động bình thường và thời giờ làm việc bình thường, người sử dụng lao động xác định, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương và mức lương ghi trong hợp đồng lao động của người lao động cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Hà Nội

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).