Secret mở ra với một lối kể chuyện đặc trưng của học trò. Một ngôi trường trung học dành cho những học sinh yêu âm nhạc...