“Tôi đang mệt quá. Hôm qua, tôi phải thức đến 2 giờ sáng để thảo đơn khiếu nại, đòi lại chiếc HCV cho aerobic. Sáng nay lại phải họp suốt buổi sáng với lãnh đạo thể thao các nước, cũng xung quanh các vấn đề kiện cáo”, trưởng đoàn TTVN Hoàng Vĩnh Giang than thở khi trả lời PV Lao Động chiều 6.12...