ND - Số lượng môn thi dự kiến ban đầu là 43, với 400 nội dung, tranh 485 bộ huy chương. Tuy nhiên, trước thời gian khai mạc ít ngày, Ban tổ chức đã quyết định cắt giảm 12 nội dung thi đấu nên các vận động viên sẽ tranh tài 473 bộ huy chương.