Ông Phạm Lương Sơn.

Se xu nghiem hanh vi truc loi bao hiem y te - Anh 1

Thưa ông, tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế sẽ gây ra hậu quả thế nào với người bệnh và cơ sở y tế?

Gần đây, tình trạng chỉ định sử dụng dịch vụ quá mức, thống kê sai tên, chủng loại, số lượng dịch vụ kỹ thuật được diễn ra khá phổ biến. Trong năm 2016, một hình thức lạm dụng, trục lợi quỹ đó là thu gom người có thẻ BHYT đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Tình trạng lạm dụng BHYT xảy ra ở tất cả các tuyến, cả tại cơ sở khám chữa bệnh công và tư. Tuy nhiên, mỗi tuyến, mỗi loại cơ sở có sự khác nhau về hình thức lạm dụng và mức độ lạm dụng.

Các hình thức lạm dụng nêu trên là một trong các nguyên nhân quan trọng làm gia tăng chi phí y tế. Việc lạm dụng quỹ BHYT sẽ khiến gia tăng tình trạng mất công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua khám chữa bệnh BHYT, ảnh hưởng đến xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách BHYT.

Lạm dụng quỹ BHYT sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh tại các bệnh viện, đến quyền lợi của người bệnh. Ở mức độ sâu rộng đó là ảnh hưởng đến chính sách an sinh chung của cả nước vì quỹ BHYT đảm bảo phần lớn chi trả các chi phí khám chữa bệnh của người dân.

Vừa qua tại một số địa phương xảy ra tình trạng nhiều cơ sở khám chữa bệnh bỏ tiền thuê xe, hỗ trợ tiền, tặng quà khuyến mại..., để thu hút người có thẻ BHYT đi khám bệnh mặc dù họ không có bệnh nhằm trục lợi quỹ hàng tỷ đồng quỹ BHYT. Điều đáng nói là cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về y tế tại địa phương đã chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng bất thường này. Liệu có hay không sự bao che, tiếp tay cho các hành vi trục lợi quỹ BHYT?

Tôi khẳng định rằng cơ quan BHXH không bao che cho những sai phạm. BHXH Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan BHXH các địa phương chuyển cơ quan Công an xem xét những cơ sở y tế có dấu hiệu trục lợi, lạm dụng quỹ.

Còn với các cán bộ trong ngành, nếu phát hiện có sai phạm, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật. Cho tới thời điểm này, có thể nói tình trạng này đã giảm hẳn do sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan BHXH cũng như các cơ quan truyền thông.

Vậy Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có những hành động cụ thể nào để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về về việc rà soát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi nhằm sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT?

Để phòng chống gian lận, lạm dụng quỹ BHYT, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ như chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố tập trung kiểm soát chi phí. Chủ động tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra tại các địa phương.

BHXH các tỉnh, thành phố đã tập trung đánh giá nguyên nhân và các yếu tố tác động đến việc gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT. Rà soát, thẩm định lại chi phí khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt tại các cơ sở y tế có chi phí tăng cao, bất thường. Quản lý dữ liệu chặt chẽ, kịp thời theo dõi biến động chuyển đi, chuyển đến của bệnh nhân, tăng cường kiểm soát tại các cơ sở y tế, nhất là bệnh nhân điều trị nội trú nhưng vắng mặt không lý do.

BHXH các tỉnh, TP phối hợp với Sở Y tế tổ chức tốt việc đấu thầu, đảm bảo đủ thuốc, vật tư y tế, điều trị hiệu quả, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ BHYT. Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện liên thông dữ liệu để tới đây sẽ áp dụng giám định BHYT điện tử.

Ngoài ra BHXH Việt Nam đang xây dựng đề xây dựng Đề án tổng thể “Chống lạm dụng quỹ BHYT”, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ giám định với BHXH; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền về quản lý, sử dụng quỹ BHYT trên địa bàn.

Xin cảm ơn ông!

D.Ngân (lược ghi)