Thời gian qua, báo chí đã liên tiếp đăng tải thông tin về việc một số trang website hoạt động không phép.