(CAO) Ngày 14 - 4, Văn phòng Bộ Công Thương cho biết, Bộ vừa phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 1 đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Theo quy hoạch, giai đoạn từ nay đến năm 2015, dọc quốc lộ 1 sẽ được xây dựng mới 79 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 8 cửa hàng loại 1. Theo quy định, cửa hàng xăng dầu mới sẽ phải có tối thiểu phải 6 cột bơm, có nhà nghỉ, bãi đỗ xe qua đêm và các dịch vụ thương mại khác, diện tích đất tối thiểu đạt 5.600 m2, có chiều rộng mặt tiền khoảng 70 m trở lên. Ngoài ra, trên tuyến đường này sẽ có 20 cửa hàng loại 2 và 51 cửa hàng loại 3.

Sẽ xây dựng thêm nhiều cây xăng mới trên quốc lộ 1

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Công tThương dự kiến sẽ xây dựng mới 25 cửa hàng, gồm 4 cửa hàng loại 1, 12 cửa hàng loại 2 và 9 cửa hàng loại 3. Giai đoạn 2021 – 2025 sẽ tiếp tục cải tạo, nâng cấp về kiến trúc xây dựng các cửa hàng không nằm trong diện giải tỏa, di dời để bảo đảm khang trang tương tự mẫu cửa hàng xăng dầu loại 1, 2 để tạo thành các tổ hợp dịch vụ thương mại.

Cũng trong thời gian này, 68 cửa hàng bán lẻ, kém mỹ quan kiến trúc, không phù hợp về quy hoạch phát triển chung của địa phương hoặc có vi phạm tiêu chuẩn về an toàn sẽ bị giải tỏa hoặc di dời.