(VOV) - Nếu địa phương nào tổ chức lễ hội phô trương, lãng phí; để xảy ra hiện tượng biến tướng trong các hoạt động văn hóa thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Trong những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Từ đó, nhu cầu sinh hoạt và tham gia vào các hoạt động văn hóa, lễ hội của người dân cũng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong gần 8.000 lễ hội, có nhiều lễ hội được tổ chức rất tốn kém, lãng phí, biến tướng dưới nhiều hình thức đã gây nên bức xúc trong xã hội. Về vấn đề này, phóng viên VOVNews phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. PV: Hiện nay, cả nước có gần 8.000 lễ hội. Nhiều lễ hội được tổ chức quá phô trương, lãng phí, bị biến tướng dưới nhiều hình thức. Điều này đã ảnh hưởng tới ý nghĩa văn hóa, tâm linh của lễ hội. Bộ trưởng có thể cho biết giải pháp để khắc phục những tồn tại trên? Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Thời gian vừa qua, một số địa phương đã sử dụng những kẽ hở của các văn bản quy phạm pháp luật để làm biến tướng trong các lễ hội như: Mở dịch vụ gắn theo các lễ hội, tổ chức nhiều chương trình văn hóa-văn nghệ quá tốn kém về kinh phí. Một số lễ hội còn xuất hiện hiện tượng bói toán, lên đồng, cờ bạc, thương mại hóa trong hoạt động dịch vụ. Tệ bán hàng rong, rút thẻ, bán sách tướng số, tử vi, lôi kéo khách hành hương, tranh giành tiền bán vé dịch vụ… đã làm giảm đi tính tôn nghiêm và những nét đẹp văn hóa trong các hoạt động lễ hội, gây nên sự bức xúc của xã hội. Nhằm chấn chỉnh lại những bất cập, biến tướng trong các lễ hội, sắp tới, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ xem xét lại những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lễ hội. Ngoài ra, ngành Văn hóa sẽ có chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia lễ hội tới từng địa phương. Bởi vì chính người dân là chủ thể bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của lễ hội. PV: Theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, nên có sự phân loại, phân cấp các lễ hội để hạn chế bớt sự lãng phí, biến tướng khi tổ chức. Ý kiến của Bộ trưởng về vấn đề này như thế nào? Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Việc phân loại, phân cấp các lễ hội là hoàn toàn có cơ sở để chúng ta tổ chức lễ hội một cách minh bạch nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa của cha ông. Vì vậy, thời gian tới, đoàn thanh tra của ngành Văn hóa cũng sẽ tiến hành kiểm tra, phân loại các lễ hội. Qua việc phân loại, phân cấp này cũng là cơ sở xem xét những lễ hội còn có giá trị tâm linh, mang đậm nét đẹp văn hóa truyền thống thì giữ lại cho địa phương bảo tồn và phát huy. Còn những lễ hội nào mang tính mê tín dị đoan, nặng nhiều hủ tục cần phải loại bỏ thì ngành Văn hóa sẽ cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng. PV: Việc xã hội hóa lễ hội, trong đó kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp công sức, kinh phí để góp phần nâng cấp, trùng tu, bảo tồn di tích và phục dựng các lễ hội là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, vấn đề này đã và đang gây khó khăn cho các cơ quan khi kiểm tra, giám sát nguồn thu của chính quyền địa phương. Bộ trưởng suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Hiện nay, hầu hết các địa phương đều được cấp kinh phí để bảo tồn, trùng tu các di tích, phục dựng lễ hội. Nhưng nguồn kinh phí này còn hạn hẹp nên để tăng thêm nguồn thu cho địa phương, Nhà nước đã có chủ trương xã hội hóa lễ hội, kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân đóng góp. Tuy nhiên, thời gian qua, vấn đề xã hội hóa trong các lễ hội đã khiến cho các cơ quan chức năng của ngành Văn hóa gặp khó khăn khi quản lý, giám sát số tiền của các tổ chức, cá nhân đóng góp vào việc bảo tồn, phục dựng lễ hội. Để chủ trương xã hội hóa trong các lễ hội mang ý nghĩa thực chất, thời gian tới, ngành Văn hóa sẽ cùng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đẩy mạnh quản lý, giám sát công tác xã hội hóa lễ hội. Trong đó, nêu cao vai trò, trách nhiệm của Ban tổ chức và chính quyền địa phương khi quản lý hòm công đức, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thẩm định lại về mặt nội dung chương trình văn hóa-văn nghệ nhằm tránh lãng phí trong các lễ hội. Là cơ quan quản lý của Nhà nước về các lễ hội, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ quy định rõ vai trò, trách nhiệm cũng như xử phạt nghiêm khắc đối với những địa phương nào tổ chức lễ hội quá lãng phí, biến tướng dưới mọi hình thức. PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!./. Bích Lan-Thanh Hà