Sau khi đạt được một số thành công tại Quảng Ninh, Bộ NN và PTNT cho biết dự kiến sẽ nhân rộng mô hình này của Quảng Ninh ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Se nhan rong de an "Moi xa phuong 1 san pham" - Anh 1

Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện đề án "Mỗi xã phường 1 sản phẩm" gọi tắt là OCOP của Quảng Ninh đã chỉ rõ đây là một phương thức phát triển các tổ chức kinh tế , thông qua việc phát triển sản phẩm, dịch vụ từ nguồn lực địa phương, góp phần quan trọng thúc đẩy kết quả xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nền nông nghiệp của địa phương này.

Thực tế triển khai qua 3 năm cho thấy mô hình này đã thúc đẩy tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa quy mô lớn. Kết quả thu được gồm 17 vùng sản xuất tập trung đã được hình thành, 103 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 25 quy hoạch chi tiết vùng sản xuất sản phẩm mỗi xã phường 1 sản phẩm. Tính đến nay, đã có 198 sản phẩm tiêu biểu có bao bì nhãn mác đẹp, kiểu dáng chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quy định của Nhà nước.

Ngoài sản phẩm hàng hóa, sản phẩm dịch vụ được hình thành có bước phát triển như Du lịch làng quê Yên Đức, Đông Triều, Lễ hội hoa sở Bình Liêu, đề án OCOP đã thu hút 180 tổ chức kinh tế, cơ sở, hộ sản xuất tham gia.