(VH)- “Tầm quan trọng của bình đẳng giới trong việc phát triển đất nước: 1001 bí ẩn về bình đẳng nam nữ” là hội nghị chuyên đề vừa được trường ĐH Hoa Sen TP.HCM tổ chức với sự tham dự của đông đảo nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên.

Hiện đang giảng dạy ngành Phụ nữ học tại trường ĐH Toronto Scarborough, Canada và có nhiều nghiên cứu về đề tài này, TS. Nguyễn Đài Trang đã trình bày một số nội dung như: Vì sao áp lực sinh con trai vẫn tiếp diễn mặc dù ai cũng nói về bình đẳng giới? Hậu quả kinh tế của bạo lực gia đình không chỉ là phí chữa bệnh mà còn ảnh hưởng về mặt xã hội; Bất bình đẳng giới ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các thành viên trong gia đình... Đồng thuận với quan điểm trên, các nhà nghiên cứu cho rằng, vấn đề bất bình đẳng giới chính là một “truyền thống xấu” rất cần phải loại bỏ trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước hiện nay. Chính “truyền thống” này sinh ra thói “trọng nam khinh nữ”, làm cho trách nhiệm ngày càng đè nặng trên vai người phụ nữ, họ buộc phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong khi nam giới thì chỉ cần “việc nước” mà thôi. Cũng là do bất bình đẳng giới mà có bạo lực gia đình, trong đó người phụ nữ luôn gánh chịu hậu quả từ những trận bạo hành. Ngoài ra, tình trạng loại bỏ giới tính thai nhi vẫn luôn xảy ra một cách vừa công khai vừa lén lút cũng chính do ảnh hưởng của tình trạng này mà ra. TS. Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen cho biết, sẽ nghiên cứu và cho giảng dạy vấn đề bình đẳng giới trong chương trình đào tạo của trường. T.Trang Hiện đang giảng dạy ngành Phụ nữ học tại trường ĐH Toronto Scarborough, Canada và có nhiều nghiên cứu về đề tài này, TS. Nguyễn Đài Trang đã trình bày một số nội dung như: Vì sao áp lực sinh con trai vẫn tiếp diễn mặc dù ai cũng nói về bình đẳng giới? Hậu quả kinh tế của bạo lực gia đình không chỉ là phí chữa bệnh mà còn ảnh hưởng về mặt xã hội; Bất bình đẳng giới ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các thành viên trong gia đình... Đồng thuận với quan điểm trên, các nhà nghiên cứu cho rằng, vấn đề bất bình đẳng giới chính là một “truyền thống xấu” rất cần phải loại bỏ trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước hiện nay. Chính “truyền thống” này sinh ra thói “trọng nam khinh nữ”, làm cho trách nhiệm ngày càng đè nặng trên vai người phụ nữ, họ buộc phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong khi nam giới thì chỉ cần “việc nước” mà thôi. Cũng là do bất bình đẳng giới mà có bạo lực gia đình, trong đó người phụ nữ luôn gánh chịu hậu quả từ những trận bạo hành. Ngoài ra, tình trạng loại bỏ giới tính thai nhi vẫn luôn xảy ra một cách vừa công khai vừa lén lút cũng chính do ảnh hưởng của tình trạng này mà ra. TS. Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen cho biết, sẽ nghiên cứu và cho giảng dạy vấn đề bình đẳng giới trong chương trình đào tạo của trường.