(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Được biết, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II thuộc Bộ Y tế là cơ sở giáo dục có nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế có trình độ chất lượng cao; triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: Điều dưỡng; Kỹ thuật y học và Dược; phục vụ đắc lực sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Trung Đức