Cùng với nhiều lễ nghi trọng đại khác, Lễ Khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á tổ chức vào ngày 6/12 cũng là món quà mà chính Phủ và nhân dân Thái Lan dành để chúc mừng sự trường thọ của nhà Vua Phummiphol Adulydach.