(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2014/QĐ-TTg về đóng BHXH bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất (quy định tại Khoản 1, Điều 4, Luật BHXH) với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong CAND giai đoạn từ 1-1-1995 đến 31-12-2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương.

Đối tượng áp dụng gồm: Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND; học sinh, sinh viên hưởng sinh hoạt phí học tại các trường CAND hoặc gửi học tại các trường ngoài CAND trong giai đoạn trên, sau đó chuyển thành người hưởng lương, hiện công tác hoặc đã thôi công tác (phục vụ) trong CAND, được đóng BHXH bổ sung cho thời gian hưởng sinh hoạt phí, để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất, gồm: đang đóng BHXH bắt buộc trong CAND hoặc được chuyển ngành và tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH; đã thôi công tác (phục vụ) trong CAND và được bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ hưởng chế độ, hoặc để có điều kiện tiếp tục tham gia đóng BHXH theo quy định.

Quyết định này không áp dụng để giải quyết lại chế độ BHXH với đối tượng nêu trên đã được BHXH CAND hoặc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 26-3-2014.

TTXVN