Tại cuộc thảo luận mở thường niên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (LHQ) về các vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh, Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ hoan nghênh những kết quả tích cực mà LHQ đạt được trong việc gia tăng sự tham gia của phụ nữ góp phần ngăn ngừa xung đột, xây dựng hòa bình và tái thiết xã hội.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết, Việt Nam cam kết tiếp tục đóng góp cho nỗ lực chung của LHQ và cộng đồng quốc tế, trong đó có việc đào tạo, chuẩn bị cử các nữ sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ trong thời gian tới.