(HNMĐT) – Đây là dự kiến của BQL các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, sau một thời gian việc thi công tuyến đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa bị “vướng” vào khu vực Đàn Xã Tắc.