(HNM) - Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) đang xây dựng Đề án tiếp nhận và xử lý các tổ chức tài chính-ngân hàng bị khủng hoảng. Nếu đề án này được phê duyệt, cơ chế cảnh báo và xử lý khủng hoảng của ngân hàng sẽ được thực hiện chuyên nghiệp hơn; việc dùng tiền của Nhà nước để “cứu” các ngân hàng bị đổ vỡ sẽ chấm dứt.