Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đang xây dựng Đề án Tiếp nhận và xử lý các tổ chức tài chính - ngân hàng bị khủng hoảng...