Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa có công văn cho phép tổ chức bầu cử sớm ở một số khu vực bỏ phiếu thuộc huyện đảo Trường Sa.

Se bau cu som o Truong Sa - Anh 1

Đảo Trường Sa lớn

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép các đơn vị bầu cử thuộc thị trấn Trường Sa và các xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 sớm trước 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 15/5/2016.

Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo triển khai công tác bầu cử ở các khu vực này theo đúng quy trình, quy định.

PV