CTCP Kỹ Thuật Điện Sông Đà (HNX: SDE) thông báo dời ngày trả cổ tức năm 2011 và 2012 đến ngày 29/08/2014 (trước đó dự kiến thanh toán vào 28/03). Nguyên nhân là do việc thu hồi vốn của công ty chưa đạt kế hoạch.

Tài liệu đính kèm:
SDE_2014.3.25_d3f71bc_SDE_thay doi thoi gian thanh toan co tuc.pdf

HNX