(NDH) Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2014 của SDA giảm 19% và đạt hơn 5,2 tỷ đồng. Như vậy, SDA mới chỉ hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014.

CTCP SIMCO Sông Đà (mã SDA - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2014, với doanh thu thuần đạt hơn 25 tỷ đồng, giảm 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý III/2014 của doanh nghiệp đạt hơn 577 triệu đồng, giảm mạnh 81,2% so với quý III/2013.

SDA cho biết, các chỉ tiêu doanh thu, giá vốn và lợi nhuận quý III/2014 giảm so với quý III/2013 là do cùng kỳ năm trước, công ty đã bán và bàn giao một số căn hộ của dự án Quỹ đất 15% tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Hà Đông cho khách hàng. Lợi nhuận gộp của quý III/2014 cũng giảm tương ứng theo tỷ lệ giảm của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, lợi nhuận kế toán trước thuế lại giảm 82% so với cùng kỳ là do chi phí quản lý quý III/2014 tăng do phát sinh trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của SDA đạt gần 57 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của SDA cũng giảm 19% và đạt hơn 5,2 tỷ đồng. Như vậy, SDA mới chỉ hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014.

Bình Minh - NDH