(ATPvietnam.com) - Tin từ Công ty CP Sông Đà 9 (mã ck: SD9) vừa cho biết, công ty đã được cấp phép đầu tư dự án thủy điện Nậm Khánh.