(NDH) CTCP Sông Đà 6 (mã SD6 - HNX) sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 và thuê đơn vị tư vấn để bán đấu giá cổ phần của công ty đầu tư tại CTCP Sông Đà-Hoàng Long.

Cụ thể, SD6 sẽ tạm ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông với tỷ lệ là 12%. Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức là trong tháng 12 năm 2013 và thời gian chi trả sẽ được thực hiện trong quý I năm 2014.

Bên cạnh đó, HĐQT của SD6 đã giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn chứng khoán lập hồ sơ, thủ tục cần thiết để thực hiện bán đấu giá 2,6 triệu cổ phần của công ty đầu tư tại CTCP Sông Đà-Hoàng Long.

Được biết, SD6 đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2013. Mặc dù doanh thu thuần quý III/2013 của SD6 đạt 314,94 tỷ đồng, tăng 97,32% so với cùng kỳ, nhưng SD6 chỉ đạt 14,16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, tuy nhiên mức lợi nhuận này cũng đã cao gấp 2,44 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu thuần của SD6 đạt 821,36 tỷ đồng, tăng 53,71% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 33,49 tỷ đồng, tăng 85,9% so với 9 tháng đầu năm 2012.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu SD6 bình quân dao động trong biên độ 9.000 – 12.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 234.111 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 2,6 tỷ đồng/phiên.

Từ ngày 1/11/2013, SD6 cùng với 4 cổ phiếu khác là SDT, NBC, SD9 và EID đã được chọn vào rổ HNX-30 để thay thế 5 mã là OCH, PVX, TH1, PV2 và PVV.

Bình Minh - Người Đồng Hành