(NDH) Quý III/2014, SD1 và DLR lỗ ròng lần lượt 6,2 tỷ đồng và 2,3 tỷ đồng.

CTCP Sông Đà 1 (mã SD1 - HNX) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2014, với doanh thu thuần đạt hơn 3,2 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận mức lỗ ròng sau thuế quý III là hơn 6,2 tỷ đồng, gấp 6 lần so với mức lỗ hơn 1 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2013.

Nguyên nhân dẫn đến việc lỗ sau thuế quý này tăng mạnh so với cùng kỳ được SD1 cho biết là do kết quả hoạt động SXKD của công ty mẹ lỗ. Bên cạnh đó, kết quả SXKD của công ty con cũng lỗ do một số công trình trọng điểm mà đơn vị thi công chủ đầu tư đang gặp khó khăn về tài chính nên đơn vị phải tạm dừng thi công hoặc thi công cầm chừng. Mặt khác, chi phí công tác quản lý kinh tế chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến hoạt động SXKD kém hiệu quả.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, lỗ ròng sau thuế của công ty đạt gần 19,7 tỷ đồng, tăng 8,4% so với mức lỗ của 9 tháng đầu năm 2013.

Tại thời điểm 30/9/2014, lỗ lũy kế của SD1 đạt hơn 48 tỷ đồng.

CTCP Địa Ốc Đà Lạt (mã DLR - HNX) cũng đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2014. Trong kỳ, doanh thu thuần của DLR đạt 11,5 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Lỗ ròng quý III/2014 đạt hơn 2,3 tỷ đồng, tăng 25,7% so với quý III/2013.

DLR cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc lỗ sau thuế quý III/2014 tăng mạnh so với cùng kỳ là do doanh thu trong kỳ đạt thấp, trong khi phải chịu chi phí quản lý doanh nghiệp cũng như chi phí khấu hao và lãi vay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, công ty vẫn lỗ ròng hơn 7,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9/2014, lỗ lũy kế của DLR đạt hơn 14 tỷ đồng.

Bình Minh - NDH