CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (HNX: SCR) đã nộp hồ sơ đăng ký phát hành 37,537,222 cp, trong đó dành 7,507,444 cp để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:0.05; chào bán 30,029,778 cp giá 10,000 đồng cho cùng đối tượng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2014, cổ đông SCR đã thông qua phương án chào bán này. Ngoài ra, SCR cũng dự kiến phát hành 500,000 trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 3 năm với lãi suất không cao hơn 12%/năm, tỷ lệ chuyển đổi 1:100.

Sau đợt phát hành này, SCR sẽ tăng vốn điều lệ từ 875 tỷ đồng lên gần 2,377 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để cơ cấu lại vốn vay và bổ sung vốn lưu động.

Sanh Tín