Kể từ ngày 1/9, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ có người mới đại diện pháp luật và phụ trách Ban Giám đốc.

SCIC mới đây đã công bố các quyết định liên quan đến việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Tổng công ty.

Theo đó, ông Hoàng Nguyên Học, thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc SCIC đã nhận quyết định về hưu theo chế độ từ ngày 1/9.

Đồng thời, SCIC cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng giám đốc làm người đại diện pháp luật thay ông Hoàng Nguyên Học và phụ trách Ban Giám đốc SCIC kể từ ngày 1/9 cho đến khi cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc.

SCIC thay nguoi dai dien phap luat va phu trach Ban Giam doc - Anh 1

Ông Nguyễn Chí Thành (áo đen) sẽ phụ trách Ban Giám đốc SCIC từ ngày 1/9.

Được biết, ông Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972, có bằng Thạc sĩ của viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông từng công tác tại vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối.

Ông Thành bắt đầu gắn bó với SCIC từ năm 2006. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc SCIC hồi tháng 6/2015, ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong Tổng công ty như Trưởng ban Chiến lược, Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam, Trưởng ban Quản lý vốn đầu tư 3.