Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thông báo đã bán 39,980 cp CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP), giảm sở hữu xuống còn 13,423,490 cp BMP, chiếm tỷ lệ 29.52% vốn điều lệ.

HOSE