Ngày 26/8/2014, NHNN đã có các văn bản xác nhận đăng ký các loại thẻ ngân hàng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Ảnh minh họa

Theo đó, NHNN xác nhận SCB đã đăng ký phát hành thêm 1 loại Thẻ ghi nợ nội địa (Thẻ tiêu dùng VIP – Thẻ đồng thương hiệu với Công ty cổ phần Intemex Đà Nẵng) tại NHNN.

NHNN yêu cầu, SCB cần thực hiện đúng các quy định của NHNN tại Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc NHNN.

Đồng thời tuân thủ quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, quy định về việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng và quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet.

V.M